Jakt & Fiske

Jakt

För dig som är jägare och jaktintresserad bjuder området på fantastiska jaktmarker. Det finns god tillgång på ripa och i lägre terräng även tjäder. Jag är själv jägare och har stött på tjäder vid ett flertal tillfällen. Tillgången har ökat de senaste åren.

Var finner man ripa?

Detta är en ständigt återkommande och diskuterad fråga jägare emellan. Min egen erfarenhet är att ripan är mycket stationär. Vissa områden håller alltid ripa. Vissa tider kan det dock vara ”tomt” på fågel där du normalt sett alltid finner ripa. Ripan flyttar sig beroende på vädret men framförallt om marken besökts av tidigare jägare. Det kan alltså vara tomt på fjället och fåglarna hittas längre ner i björkskogen. Mina hundar har betydligt svårare att hitta fågel när det är varmt väder, särskilt när det regnar.

Avlysta områden

Varje år, främst i början på jaktsäsongen, brukar vissa områden vara avlysta pga renskötsel. Information om avlysta områden får du när du löser ditt jaktkort.

Jaktkort

Jaktkort löses på jaktbutiken i Tärnaby. Ring 0954-100 80 eller 070-617 35 56. Jaktkortet kostar 300 kr/dag (med reservation för ev. prisändringar).

Fiske

Hemavan-Klippen ligger i Västerbottens fjällvärld nära gränsen till Norge. Du har fyra mil till norska gränsen och ytterligare fem till Mo i Rana och norska atlantkusten. Det gör att det lätt går att nå attraktiva fiskevatten i både Sverige och Norge. Vi erbjuder fiske för alla smakriktningar, fiske i forsande vatten, lugna sel i umeälven, bäckfiske, fiske i små fjälltjärnar eller varför inte prova havsfiske i atlanten?

Klippen fiskecamp

Din fjällstuga ligger bara sjuttiofem meter från Umeälven och Märkesforsen. Strax nedanför stugan har du ett utmärkt fiske med möjlighet att få både röding och öring. ”Klippens fiskecamp” sträcker sig efter en tio kilometer lång sträcka av Umeälven. Älven håller ett naturligt bestånd av av ädelfisk såsom öring och röding. Fiskecampen sätter årligen ut över 2000 kilo öring och röding, utsättningen består av fisk på mellan 2,5 – till 10 hg. Klippens fiskecamp har många vackra och natursköna platser med iordningsställda lägerplatser. Här kan du koppla av och halstra din fisk under ett timrat vindskydd och i närheten finns ofta en toalett.

Umasjö – bra vinterfiske

Vintertid kan vi rekommendera ett bra pimpelfiske på den stora Umasjön eller på någon av sjöarna i Hemavan området. Älven erbjuder också bra pimplefiske, vintertid har älven mycket tjock is men du måste vara mycket vaksam för strömmande partier där isen kan vara mycket tunn.

Öring och röding

Karaktärsfisken är öring, men också röding är allmänt förekommande. I Norge är det främst alternativ med havsöringsfiske som arrangeras från Hemavan. Fiskemetoderna i Hemavan-Tärnaby är flugfiske, spinn och mete, där framförallt det lokalt förankrade metet utan flöte och med betet draget på botten är en intressant variant -även om det sportfiskemässiga i metoden kan ifrågasättas- metoden är nämligen tidvis alltför effektiv. Den Norska varianten är att i mörker och med stor maskklump på kroken, dra denna i vattenytan. Det lockar då till häftiga påslag av fisk som kanhända tar betet i tron att det är en simmande groda.

Rikligt med små tjärnar och sjöar

Hemavan – Klippen och Tärnaby har många små vackra fisketjärnar och en del större sjöar, samtliga har ett naturligt bestånd av ädelfisk. Vi rekommendear att du skaffar dig ”fiskekartan” som innehåller samtliga sjöar och stigar. Kartan finns att köpa på Turistbyrån, Statoil i Hemavan eller på hotellen.

Havsfiske i Norge

Norska atlantkusten ligger bara en timmes resväg bort. Här har du möjlighet att prova på havsöringsfiske, sillfiske eller att pilka torsk. Du som är intresserad av havsfiske i Norge, kontakta Tärnaby Turistinformation telefon 0954-10450 eller besök hemsidan www.tarnaby.se där hittar du all information om havsfisketurer till Norge.

Fiskeredskap

För fjällfisket lämpar sig flugspö bra, men även spinn.
Flugspö kring 9 fot för lina 4-6 är passande medan lättspinn för beten upp till sju gram är rätt för den som gillar spinnfiske.
För havsöringsfisket duger 10 fots flugspö för lina 6-7.
Flugor: svarta ants och jassids, olika nymfer (Killer Bug) Double Legs, Bead Heads, Nättsländepuppor (Super Puppa) etc.

Säsong

Sommarfiskesäsongen sträcker sig normalt från midsommar till 15 sept.
Högsommarsäsongen med kraftig snösmältning kan ibland medföra höga vattenstånd i älvarna, och det gör att fisket i tjärnar och småsjöar dominerar fram till augusti. Men de större sjöarna kan vara isbelagda ända till juli. Därför börjar sommarsäsongen först omkring 10/15 juli och pågår till augusti. Strömfisket bara förbättras fram till säsongsslutet 15 sept.
Vinterfisket är normalt mycket attraktivt och pågår med mycket bra isfiske från isläggningen till ca 25 juni.

Fiskepaket

Från Hemavans Värdshus med tillhörande stugby och helikopterbasen någon mil därifrån, kan besökarna flygas ut i helikopter till fiskeäventyret i fjällvärlden. Från ”campen” fjällstugan med intilliggande bastu och förråd, sker sedan fiskeutfärderna med båt och till fots. Men andra alternativ finns närmare själva Värdshuset och stugbyn. Exempelvis Klippen i Umeälven är ett lättillgängligt fiskeområde i strömvatten.

Comments are closed.